Servizzi tal-Banda 2017

Data Okkażjoni Lokalita`
Il-Ħadd 9 t’April Programm Ħadd il-Palm Kalkara
Il-Ġimgħa 14 t’April Ġimgħa l-Kbira Birgu
Il-Ħadd 16 t’April Ħadd il-Għid Birgu
Is-Sibt 20 ta’ Mejju L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz Birgu
Il-Ħadd 11 ta’ Ġunju L-Ewwel Tqarbina Birgu
Is-Sibt 17 ta’ Ġunju Fanfarra Corpus Birgu
Il-Ġimgħa 23 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Birgu
Il-Ħamis 29 ta’ Ġunju Festi Speċjali San Pawl Valletta
Il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju Qalb ta’ Ġesu` Ħawli
L-Erbgħa 26 ta’ Lulju Madonna tal-Karmnu Balluta
Il-Ġimgħa 28 ta’ Lulju San Lawrenz San Lawrenz, Għawdex
Is-Sibt 29 ta’ Lulju Attivita` Sezzjoni Żgħażagħ Palmiżi Birgu
Il-Ħadd 30 ta’ Lulju Kristu Re Raħal Ġdid
It-Tnejn 31 ta’ Lulju Mota tan-Novena Birgu
It-Tnejn 7 t’Awwissu Programm Mużikali Birgu
It-Tlieta 8 t’Awwissu Antiviġilja Birgu
L_Erbgħa 9 t’Awwissu Marċ Te Deum Birgu
Il-Ġimgħa 11 t’Awwissu L-Għada tal-Festa Birgu
IIs-Sibt 19 t’Awwissu San Leonardu Kirkop
Il-Ħadd 3 ta’ Settembru San Girgor Sliema
Il-Ġimgħa 8 ta’ Settembru Marija Bambina Isla
Is-Sibt 28 t’Ottubru Programm 30 Sena President Birgu
Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru Lejlet il-Milied Birgu
Il-Ħadd 31 ta’ Diċembru Programm tal-Milied Kalkara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *