Contact Us

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

Please Enter the characters above to confirm you are human

A: Soċjeta` Mużikali San Lawrenz
‘Palazzo Huesca’,
11, Il-Pjazza tal-Belt Vittoriosa,
Il-Birgu, BRG 1300

T: 00356 99497734
W: www.stlawrencebandclub.com
E: info@stlawrencebandclub.com

2 thoughts on “Contact Us

  1. Waqt li kont il-kazin nhar 10 ta’ Awissu wara il quddiesa solenni xtrajt xi biljetti. Tistaw jekk jghogobklom tghidulhi kif wiehed isir jaf intrebaghx il premji jew x#numri telghu? Grazzi hafna.

    1. Il-biljett kien mal-prima tas-sibt ta’ wara, kif indikat id-data li kellek fuq wara tal-biljett. Ngharrfek li r-rebbieh gie bil-biljett il-kazin u rtira r-rigal. Grazzi tal-ghajnuna tieghek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *