Investimenti fit-Tagħlim

Il-Proġett “It-Taħriġ Mużikali taż-Żgħażagħ fil-Każini tal-Banda”

Fis-sena 2012, l-Aġenzija Żgħażagħ kienet iffananzjat il-proġett Tagħlim Mużikali b’Differenza – Interattivita` fil-Banda. L-għan ta’ dan il-proġett kien investiment f’Hardware u Software bħal Laptop, Projector, Big Screen kif ukol Parti mill-Proġett 2012Software adattat għat-tagħlim mużikali ta’ etajiet diversi. Nistgħu ngħidu li dan kien proġett suċċess għaliex grazzi għal dan l-investiment, l-istudenti u l-alljievi kellhom iċ-ċans li jużaw għodod li huma iktar familjari magħhom u iktar importanti minn hekk, li jkunu jistgħu jitgħallmu flimkien fi klassi. Dan qed iwassla biex l-alljievi jitgħallmu minn xulxin, kif ukoll li flimkien jitgħallmu u hemm il-possibilita` li jersqu għall-eżamijiet tat-teorija mużikali.

Matul is-sena 2015, is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz għamlet proposta oħra li ġiet aċċettata u l-għan tal-proposta hu li nikkomplimentaw id-dinamiċita` tal-għalliema mużikali u l-għanijiet li jridu jilħqu f’dan ir-rigward. Nafu u nirrikonoxxu li n-numru tla-alljievi jista’ jikber iktar. Għaldaqstant l-inizjattiva tas-sena 2015 għandha l-għan waħdieni ta’ outreach biex nkabbru n-numru ta’ alljievi, u fl-istess ħin naġġornaw u nintroduċu metodi ġodda ta’ tagħlim fil-każin permezz ta’ iktar investiment.

Wara li attrezzajna it-tagħlim mużikali permezz ta’ softwares adattati għal kull eta`, kif ukoll sabiex iAġenzija Zgħazagħwassal lill-alljievi għall-eżamijiet tat-teorija, ħassejna l-bżonn li ninvestu f’hardware u aċċessorji oħra sabiex apparti lezzjonijiet ta’ teorija f’forma ta’ klassi, ikunu jistgħu isiru lezzjonijiet ta’ prattika flimkien, l-alljievi u l-bandisti tal-post. Barra minn dan is-Surmast Direttur ser ikun qiegħed imexxi l-iskola tal-muGħaqda Kazini tal-Bandażika flimkien ma’ għalliem/a oħra sabiex inkunu aktar professjonali fir-rigward tat-tagħlim li aħna ngħaddu lit-tfal tagħna. B’hekk kulħadd jikber u jitgħallem flimkien, u anke nkunu nistgħu ntellgħu kunċerti żgħar bix-xogħol tal-bandisti u l-alljievi.

Fil-fatt, permezz tal-proġett tas-sena 2015, investejna f’leġijiet adattati, White Board, żewġ Althorns u Snare Drums. Din l-inizjattiva tikkumplimenta dak li diġa` ksibna, għaliex issa ser nkunu investejna f’iktar għodod u kumdita` sabiex l-alljievi jkunu jistgħu jattendu klassijiet ta’ prattika. Investiment 2016Nemmnu li permezz ta’ dan l-investiment hemm aspetti innovattivi u spazju għall-kreattivita`.

Il-proġett tas-sena 2016, bl-isem ta’ Vittoriosa Kids Music Cenre, għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ ittagħlim mużikali fil-każin. Fil-fatt, inxtraw numru kbir ta’ strumenti tal-perkussjoni, flimkien ma’ synthesiser, bil-għan li tiġi organizzata klassi tal-perkussjoni kull ġimgħa għal tfal minn 5 snin ‘il fuq. Aħna nemmnu wkoll li bl-introduzzjoni ta’ synthesiser waqt ir rehearsals tal-post, l-allievi ser ikollhom iċ-ċans li jifhmhu iktar u jitgħallmu dwar dak kollu li jkun qiegħed għaddej waqt il-kunċert. Barra minn dawn inxtraw ukoll photocopier, kotba sabiex jintużaw fit-tagħlim mużikali kif ukoll posters sabiex jiddendlu fis-sala tal-kunċerti.